Tečajevi obuke o mehanizmima protutrgovine

Evo što radimo bolje

MAJSTORSTVO PROTUTRGOVINE
"Majstorstvo protutrgovine" je sveobuhvatni tečaj osmišljen da opremi profesionalce znanjem i vještinama potrebnim za učinkovito korištenje mehanizama protutrgovine za rješavanje problema i postizanje ciljeva. Kroz ovaj tečaj, sudionici će naučiti o različitim mehanizmima protutrgovine kao što su protukupnja, kompenzacije, trgovanje putem prebacivanja, klirinški sporazumi, okvirni sporazumi, naplata cestarine, ekonomsko poboljšanje, progresivna ili proaktivna protutrgovina, pozitivna ili obrnuta protutrgovina, razvoj za uvozne transakcije, naplata- Izvozne transakcije, izgradnja-upravljanje-prijenos, javno-privatno partnerstvo, računi za evidenciju, blokirana sredstva, koprodukcija, zajednička ulaganja, zamjene, industrijske kompenzacije i programi uvoznih prava. Ovaj je tečaj osmišljen za poslovne profesionalce koji žele proširiti svoje znanje i vještine u području kontratrgovine i prikladan je za one u različitim industrijama.
MEHANIZAM PROTUTRGOVINE: PROTUKUPNJA
Tečaj "Mehanizam protutrgovine: protukupnja" fokusira se na to kako poduzeća mogu riješiti specifične poslovne probleme i postići specifične ciljeve korištenjem protukupnje kao trgovinskog mehanizma. Tečaj pokriva osnove protukupnje, uključujući njezine prednosti, najbolje prakse i uobičajene strategije. Sudionici će naučiti kako procijeniti potencijalne mogućnosti protukupnje, strukturirati transakcije i upravljati rizikom povezanim s tim ugovorima. Tečaj pruža sveobuhvatno razumijevanje protukupnje i osnažuje sudionike s vještinama i znanjem potrebnim za uspješno korištenje tog mehanizma trgovine.
MEHANIZAM PROTUTRGOVINE: OFFSETI
Tečaj osposobljavanja na temu "Mehanizam protutrgovine: kompenzacije" osmišljen je kako bi pomogao tvrtkama u rješavanju specifičnih problema, ispunjavanju njihovih potreba i postizanju njihovih ciljeva. Kompenzacije su važna komponenta protutrgovine i naširoko se koriste kao sredstvo za uravnoteženje trgovine između dviju strana. Sudionici će naučiti kako strukturirati ugovore o offsetu, razumjeti pravni i regulatorni okvir za offset transakcije i steći uvid u pregovaranje i provedbu offset programa. Tečaj će također pokriti različite vrste offset aranžmana, uključujući industrijsko sudjelovanje, prijenos tehnologije i lokalne zahtjeve za sadržajem. S fokusom na rješavanje poslovnih problema, sudionici će naučiti kako iskoristiti kompenzacije za postizanje svojih ciljeva i razvoj poslovanja na konkurentnom globalnom tržištu.
GRADITE-RABITE-PRENOSITE (BOT) MAJSTORSTVO
“Mastery Build-Operate-Transfer (BOT)” sveobuhvatan je tečaj osmišljen kako bi polaznike opremio znanjem i vještinama za učinkovito upravljanje procesom razvoja BOT projekta. Teme koje se obrađuju uključuju strukturiranje projekta, pregovore o ugovorima, upravljanje rizicima i strategije financiranja za BOT projekte. Polaznici će također steći solidno razumijevanje zakonskih i regulatornih okvira koji okružuju BOT projekte, kao i najbolje prakse za uspješnu provedbu projekta. Ova je obuka prikladna za profesionalce u građevinarstvu, inženjeringu, financijama i pravnoj industriji koji žele proširiti svoje znanje o BOT projektima.
Izgradnja-prijenos-upravljanje (BTO)
“Majstorstvo protutrgovine: Izgradnja-prenos-upravljanje (BTO)” tečaj je napredne razine koji će polaznicima pružiti dubinsko razumijevanje BTO-a kao mehanizma protutrgovine. Tečaj će pokriti pravne i ugovorne aspekte BTO-a, uključujući ključne klauzule, rizike i prilike. Polaznici će naučiti kako strukturirati, pregovarati i implementirati BTO projekte, kao i kako upravljati i ublažiti rizike. Tečaj će također pružiti studije slučaja i praktične vježbe koje će pomoći sudionicima da primijene ono što su naučili u scenarijima iz stvarnog svijeta. Do kraja tečaja polaznici će steći sveobuhvatno razumijevanje kako učinkovito koristiti BTO za postizanje svojih poslovnih ciljeva.
IZGRADITE, UPRAVLJAJTE, POSJEDUJTE I PRIJENOSITE (POSTAVITE)
“Mehanizam protutrgovine: majstorstvo izgradnje, upravljanja, posjedovanja i prijenosa” sveobuhvatan je tečaj osmišljen za profesionalce koji žele steći duboko razumijevanje BOOT-a kao mehanizma protutrgovine. Tečaj pokriva ključne koncepte i principe BOOT-a, uključujući razvoj projekta, financiranje i upravljanje rizikom. Sudionici će naučiti kako strukturirati i pregovarati BOOT sporazume kao i kako učinkovito upravljati BOOT projektima. Tečaj također nudi praktične studije slučaja i praktične vježbe koje pomažu polaznicima da primijene svoje znanje u scenarijima iz stvarnog svijeta. Ovaj tečaj je idealan za stručnjake u sektoru infrastrukture, energetike i građevinarstva.
IZGRADITE, UPRAVLJAJTE I POSJEDUJTE (BOO)
Naš tečaj obuke “Mehanizam protutrgovine: izgradi, upravljaj i posjeduj (BOO)” osmišljen je kako bi polaznicima pružio sveobuhvatno razumijevanje mehanizma protutrgovine BOO i načina na koji se on može koristiti u međunarodnim poslovnim transakcijama. Ovaj tečaj će pokriti teme kao što su struktura i provedba BOO projekata, uključena pravna i financijska pitanja te potencijalne koristi i rizici povezani s ovim oblikom protutrgovine. Kroz interaktivne vježbe i studije slučaja iz stvarnog svijeta, sudionici će razviti vještine i znanja potrebna za uspješno snalaženje u BOO protutrgovinskom mehanizmu. Po završetku ovog tečaja, polaznici će biti opremljeni za prepoznavanje prilika i izvođenje BOO projekata u različitim industrijama.
IZGRADNJA, IZNAJMLJIVANJE I PRIJENOS (BLT)
“Mehanizam protutrgovine: Izgradnja, najam i prijenos (BLT)” sveobuhvatan je tečaj koji pokriva različite aspekte BLT-a kao mehanizma protutrgovine. Ovaj tečaj će polaznicima pružiti detaljno razumijevanje strukture BLT-a i njegove primjene u međunarodnoj trgovini. Obrađene teme uključuju pravne i regulatorne okvire, komercijalna razmatranja i najbolje prakse za uspješne BLT transakcije. Kroz studije slučaja i interaktivne rasprave, sudionici će steći praktične vještine i znanja za učinkovito snalaženje u složenosti BLT-a u međunarodnoj trgovini. Po završetku tečaja, polaznici će imati solidno razumijevanje BLT-a i njegovog potencijala kao održivog mehanizma protutrgovine.
Izgradi, iznajmi i upravljaj (BLO)
Tečaj obuke 'Mehanizam protutrgovine: izgradi, iznajmi i upravljaj (BLO)' osmišljen je da pruži sveobuhvatno razumijevanje mehanizma protutrgovine BLO i njegove praktične primjene. Sudionici će naučiti kako strukturirati i izvršiti BLO poslove, uključujući uključena pravna i financijska pitanja. Također će steći uvid u rizike i dobrobiti ovog mehanizma te kako ih ublažiti. Ovaj tečaj prikladan je za profesionalce u području međunarodne trgovine, poslovnog razvoja i upravljanja projektima.
Kupi-Upravljaj-Zamijeni-Prijenos (BOST)
Tečaj obuke "Mehanizam protutrgovine: kupnja-operacija-zamjena-prijenos (BOST)" obuhvatit će napredne tehnike za strukturiranje protutrgovinskih poslova u obliku BOST-a. Sudionici će naučiti kako učinkovito pregovarati, strukturirati i izvršavati BOST transakcije te kako ublažiti povezane rizike. Obrađene teme uključivat će pravne i financijske aspekte BOST-a, kao i studije slučaja uspješnih BOST-ovih poslova u raznim industrijama. Po završetku tečaja, polaznici će imati temeljito razumijevanje BOST mehanizma i kako ga implementirati u stvarnim situacijama.
Kupi-Zamijeni-Prijenos (BST)
Tečaj obuke "Mehanizam protutrgovine: kupnja-promjena-prijenos (BST)" pružit će dubinsko razumijevanje mehanizma protutrgovine BST i njegove praktične primjene. Tečaj će pokriti proces kupnje robe ili imovine od jedne strane i zatim njihovog prijenosa drugoj strani, obično kao dio veće komercijalne transakcije. Tečaj će također istražiti prednosti i potencijalne izazove korištenja BST-a kao mehanizma protutrgovine. Tečaj je osmišljen za profesionalce koji žele steći stručnost u ovom području protutrgovine i proširiti svoje znanje o međunarodnoj trgovini.
Javno-privatno partnerstvo (JPP, 3P ili P3)
Naš “Mehanizam protutrgovine: javno-privatno partnerstvo (JPP, 3P ili P3)” tečaj pruža dubinsko ispitivanje strategija i tehnika za uspješnu implementaciju javno-privatnog partnerstva u različitim industrijskim sektorima. Sudionici će naučiti o prednostima i rizicima JPP-a, kao io pravnim i financijskim aspektima uključenim u strukturiranje i pregovaranje ovih sporazuma. Tečaj će također pokriti najbolje prakse upravljanja projektima i upravljanja rizicima za javno-privatna partnerstva, kao i praktične studije slučaja za ilustraciju koncepata o kojima se raspravlja. Ovaj tečaj namijenjen je stručnjacima u javnom i privatnom sektoru koji su uključeni u razvoj, provedbu i upravljanje projektima JPP-a.
Mehanizam protutrgovine: Switch Trading
“Mehanizam protutrgovine: Switch Trading” tečaj je obuke koji će pružiti sveobuhvatno razumijevanje mehanizma switch tradinga, jedne od najčešće korištenih praksi protutrgovine. Obuhvatit će ključne koncepte i strategije uključene u switch trading, uključujući kako identificirati potencijalne switching partnere, strukturirati switch deal i upravljati rizicima povezanim s ovom vrstom transakcije. Tečaj će također istražiti studije slučaja iz stvarnog svijeta i praktične vježbe koje će pomoći sudionicima da steknu praktično iskustvo u implementaciji switch tradinga. Po završetku, sudionici će imati snažnu osnovu u ovom mehanizmu kontratrgovine i biti opremljeni za uspješno snalaženje u složenosti switch tradinga.
Mehanizam protutrgovine: Ugovori o kliringu
Naš tečaj o "Mehanizmu protutrgovine: klirinški sporazumi" pružit će sudionicima sveobuhvatno razumijevanje ove tehnike financiranja trgovine. Tečaj će pokriti strukturu i proces klirinških sporazuma, uključujući pravne i financijske aspekte tih sporazuma. Sudionici će naučiti kako identificirati i procijeniti potencijalne mogućnosti klirinških sporazuma te kako učinkovito pregovarati i upravljati tim sporazumima. Tečaj će također pokriti rizike i izazove povezane s klirinškim sporazumima, kao i najbolje prakse za minimiziranje tih rizika. Tečaj je prikladan za stručnjake za financiranje trgovine, izvozne menadžere i druge poslovne stručnjake koji žele proširiti svoje znanje o mehanizmima protutrgovine.
Mehanizam protutrgovine: Okvirni sporazumi
Ovaj tečaj o Mehanizmu protutrgovine: okvirni sporazumi pokrit će osnove ove tehnike financiranja trgovine. Tečaj će se usredotočiti na korištenje okvirnih sporazuma kao načina osiguranja budućeg poslovanja, smanjenja rizika i upravljanja valutnim fluktuacijama. Tečaj će pokriti različite vrste okvirnih sporazuma, kao što su isključivi i neisključivi ugovori, te prednosti i nedostatke svakog od njih. Tečaj će također pokriti proces pregovaranja i provedbe okvirnih sporazuma, uključujući pravna pitanja i pitanja usklađenosti. Polaznici će s tečaja izaći sa solidnim razumijevanjem kako koristiti okvirne sporazume kao mehanizam protutrgovine u svojim poslovnim odnosima.
Mehanizam protutrgovine: Naplata cestarine
Naš tečaj osposobljavanja “Mehanizam protutrgovine: cestarina” namijenjen je poslovnim profesionalcima koji žele razumjeti i implementirati ovu inovativnu strategiju financiranja. Polaznici će se upoznati s procesom naplate cestarine, koji podrazumijeva da jedna tvrtka prerađuje sirovine ili poluproizvode za drugu tvrtku, koja zatim prodaje gotov proizvod. Tečaj će pokriti pravna i logistička pitanja uključena u sporazume o naplati cestarine, kao i najbolje prakse za uspješnu provedbu. Ovaj tečaj ne pokriva državne mehanizme, dugove ili protutrgovinske mehanizme povezane s razmjenom i ne uključuje razmjenu dobara ili usluga kao plaćanje.
Mehanizam protutrgovine: Ekonomsko poboljšanje
Naš tečaj o "Mehanizmu protutrgovine: Ekonomsko poboljšanje" pružit će dubinsko razumijevanje različitih strategija i tehnika koje se koriste za povećanje ekonomske koristi međunarodnih trgovinskih transakcija. Tečaj će pokrivati ​​teme kao što su ugovori o offsetu, protukupnja, protuprodaja i zahtjevi za lokalnim sadržajem. Sudionici će naučiti kako strukturirati i pregovarati o ovakvim vrstama sporazuma kako bi maksimizirali ekonomske povrate i stvorili obostrano korisna partnerstva. Tečaj će također pružiti studije slučaja i praktične vježbe koje će pomoći sudionicima da primijene svoje znanje u scenarijima stvarnog svijeta. Do kraja tečaja, polaznici će steći sveobuhvatno razumijevanje o tome kako koristiti mehanizme protutrgovine za poboljšanje ekonomskih rezultata u međunarodnoj trgovini.
Progresivna ili proaktivna protutrgovina
Tečaj osposobljavanja na temu “Mehanizam protutrgovine: Progresivna ili proaktivna protutrgovina” pružit će dubinsko razumijevanje različitih metoda i tehnika koje se koriste za proaktivno prepoznavanje i osiguranje mogućnosti protutrgovine. Ovaj tečaj će pokriti različite vrste progresivne protutrgovine, kao što su zajednička ulaganja, strateška savezništva i offset programi, te će pružiti praktične strategije za prepoznavanje i kapitaliziranje mogućnosti protutrgovine. Kroz interaktivne sesije i primjere iz stvarnog svijeta, sudionici će steći znanja i vještine potrebne za prepoznavanje i kapitaliziranje mogućnosti protutrgovine na proaktivan i strateški način.
Pozitivna ili obrnuta protutrgovina
Ovaj tečaj obuke pružit će dubinsko razumijevanje pozitivne ili obrnute protutrgovine, mehanizma protutrgovine koji uključuje tvrtku koja nudi robu ili usluge stranom kupcu, koji zauzvrat jamči kupnju određene količine robe ili usluga od tvrtke u budućnost. Tečaj će pokriti prednosti i rizike ovog mehanizma, kao i strategije za identificiranje i procjenu potencijalnih partnera i upravljanje izvršenjem sporazuma. Tečaj će također pružiti praktične primjere i studije slučaja koji će pomoći polaznicima da steknu temeljito razumijevanje mehanizma i kako ga primijeniti u scenarijima stvarnog svijeta.
Razvijte za uvozne transakcije
Naš tečaj obuke “Razvoj za uvozne transakcije” pruža sveobuhvatan pregled korištenja protutrgovine kao mehanizma za osiguranje uvoznih transakcija. Tečaj pokriva strategije za prepoznavanje i ublažavanje rizika, strukturiranje poslova i pregovaranje s partnerima. Polaznici će naučiti kako koristiti kontratrgovinu kao alat za pristup novim tržištima i širenje svog poslovanja uz minimiziranje financijskih rizika. Kroz kombinaciju predavanja, studija slučaja i interaktivnih vježbi, sudionici će steći praktično razumijevanje kako učinkovito koristiti protutrgovinu u svojim uvoznim transakcijama.
Transakcije prikupljanja putem izvoza
Naš tečaj o "Mehanizmu protutrgovine: Transakcije prikupljanja putem izvoza" pružit će dubinski uvid u korištenje transakcija prikupljanja putem izvoza kao strategije protutrgovine. Ovaj će tečaj pokriti različite vrste transakcija prikupljanja putem izvoza i kako se one mogu koristiti za ublažavanje trgovinskih rizika i povećanje pristupa međunarodnim tržištima. Sudionici će naučiti o pravnim i financijskim aspektima uključenim u ove transakcije i kako ih učinkovito strukturirati. Osim toga, tečaj će istražiti studije slučaja iz stvarnog svijeta i pružiti praktične alate za implementaciju transakcija prikupljanja kroz izvoz u vašem poslu.
Računi dokaza
Ovaj tečaj obuke pružit će dubinsko razumijevanje mehanizma protutrgovine poznatog kao "Dokazni računi". Ovaj mehanizam je oblik protutrgovine u kojem kupac otvara račun kod dobavljača, a dobavljač koristi sredstva na tom računu za kupnju robe ili usluga iz zemlje kupca. Tečaj će pokriti različite vrste evidencionih računa, uključujući račune za plaćanje unaprijed, račune za odgođeno plaćanje i račune za reeskontiranje. Također će istražiti prednosti i izazove korištenja ovog mehanizma za kupce i dobavljače. Tečaj će biti prilagođen profesionalcima koji žele steći sveobuhvatno razumijevanje ovog mehanizma protutrgovine.
BLOKIRANA SREDSTVA
Naučite o zamršenosti korištenja blokiranih sredstava kao mehanizma protutrgovine u ovom sveobuhvatnom tečaju obuke. Istražite pravna i financijska razmatranja ovog pristupa i shvatite kako se snaći u složenosti deblokiranja sredstava. Ovaj tečaj će pokriti različite vrste blokiranih sredstava, uključujući escrow račune i akreditive, te će pružiti praktične strategije za upravljanje i korištenje tih sredstava u međunarodnoj trgovini.
Koprodukcija
Tečaj osposobljavanja mehanizma kontratrgovine "Koprodukcija" omogućit će dubinsko razumijevanje kako implementirati i upravljati uspješnim zajedničkim pothvatima između međunarodnih tvrtki. Sudionici će naučiti o pravnim, financijskim i operativnim aspektima ugovora o koprodukciji, uključujući kako identificirati potencijalne partnere, pregovarati o obostrano korisnim uvjetima i ublažiti rizik. Tečaj će također pokriti najbolje prakse za upravljanje svakodnevnim operacijama koprodukcijskog pothvata i strategije za rješavanje sporova. Po završetku, sudionici će imati vještine potrebne za učinkovito strukturiranje i izvršenje uspješnih koprodukcijskih poslova.
Mehanizam protutrgovine: zajednička ulaganja (JV)
Ovaj tečaj obuke o Mehanizmu protutrgovine: Zajednička ulaganja (JV) pružit će sveobuhvatan pregled načela i praksi korištenja zajedničkih ulaganja kao mehanizma protutrgovine. Sudionici će naučiti o vrstama zajedničkih ulaganja te o prednostima i nedostacima svake vrste. Također će naučiti o pravnim i financijskim aspektima osnivanja i upravljanja zajedničkim ulaganjem, kao i kulturnim i organizacijskim izazovima koji se mogu pojaviti. Tečaj će također pokriti ključne čimbenike uspjeha i najbolje prakse za učinkovito funkcioniranje zajedničkih ulaganja. Tečaj će biti osmišljen za profesionalce u međunarodnoj trgovini i poslovnom razvoju, kao i za menadžere i rukovoditelje uključene u međunarodne poslovne operacije.
Mehanizam protutrgovine: Zamjene
U ovom tečaju obuke sudionici će naučiti o zamršenosti mehanizama protutrgovine kroz prizmu zamjena. Tečaj će pokriti osnove zamjena, uključujući različite vrste zamjena, postupak izvršenja zamjene te rizike i koristi povezane s njima. Sudionici će također steći razumijevanje kako se zamjene mogu koristiti kao protutrgovinski mehanizam i kako upravljati regulatornim okruženjem koje ih okružuje. Do kraja tečaja, polaznici će imati sveobuhvatno razumijevanje zamjena i kako ih učinkovito koristiti kao mehanizam protutrgovine.
MEHANIZAM PROTUTRGOVINE: INDUSTRIJSKA KOMPENZACIJA
Naučite detalje industrijske kompenzacije, mehanizma protutrgovine koji se koristi za nadoknadu trgovinske neravnoteže tako što se od strane tvrtke zahtijeva da ulaže ili uspostavi lokalnu industriju. U ovom tečaju steći ćete sveobuhvatno razumijevanje vrsta industrijskih kompenzacijskih aranžmana, prednosti i izazova njihove provedbe te uključenih pravnih i regulatornih razmatranja. Također ćete istražiti studije slučaja i najbolje prakse za uspješne poslovne kompenzacijske poslove. Bez obzira jeste li poslovni stručnjak, stručnjak za trgovinu ili vladin službenik, ovaj tečaj će vas opremiti znanjem i vještinama koje su vam potrebne da se snađete u složenosti kompenzacije u industriji.
Mehanizam protutrgovine: otkup
Želite ostati ispred konkurencije i otključati puni potencijal svog maloprodajnog poslovanja? Ne tražite dalje od našeg sveobuhvatnog online tečaja na temu "Protutrgovina u maloprodajnoj industriji."
Pod vodstvom iskusnih stručnjaka na tom području, ovaj detaljni tečaj odvest će vas na putovanje kroz svijet protutrgovine, zaranjajući duboko u mehanizme i strategije koje vam mogu pomoći u stvaranju novih tokova prihoda, smanjenju troškova i proširenju vaših operacija na globalnih razmjera.
Naučit ćete o najnovijim tehnikama i najboljim praksama za korištenje kontratrgovine za stjecanje novih proizvoda i usluga, ulazak na nova tržišta i uspostavljanje dugoročnih partnerstava s drugim trgovcima na malo. Uz interaktivne module, studije slučaja iz stvarnog svijeta i praktične vježbe, ovaj tečaj će vas opremiti vještinama i znanjem koji su vam potrebni da podignete svoje maloprodajno poslovanje na višu razinu. Prijavite se sada i počnite iskorištavati snagu kontratrgovine kako biste povećali svoju prodaju, povećali svoj profit i postigli svoje poslovne ciljeve.
Protutrgovina u zrakoplovnoj i obrambenoj industriji
Naš tečaj o "Mehanizmu protutrgovine: otkup" osmišljen je kako bi pružio sveobuhvatno razumijevanje ove strategije protutrgovine. Tečaj pokriva ključne koncepte i mehanizme uključene u dogovore o povratnom otkupu, uključujući pregovarački proces, ugovorne odredbe i uvjete te upravljanje ugovorima o povratnom otkupu. Polaznici će također naučiti o prednostima i nedostacima korištenja otkupa kao protutrgovinske strategije i kako se može učinkovito integrirati u cjelokupnu izvoznu ili uvoznu strategiju. Tečaj je prikladan za profesionalce uključene u međunarodnu trgovinu, uključujući menadžere izvoza/uvoza, menadžere prodaje i marketinga te financijske stručnjake.
Mehanizam protutrgovine: industrijska suradnja
“Mehanizam protutrgovine: industrijska suradnja” sveobuhvatan je tečaj osmišljen za profesionalce koji žele steći dublje razumijevanje industrijske suradnje kao mehanizma protutrgovine. Tečaj pokriva različite vrste industrijske suradnje, kao što su licenciranje, tehnička pomoć i zajednička ulaganja, te kako se oni mogu koristiti za ublažavanje trgovinskih neravnoteža i promicanje uzajamno korisnih partnerstava. Sudionici će se upoznati s prednostima i nedostacima industrijske suradnje kao i najboljim praksama za uspješnu implementaciju. Tečaj će također uključivati ​​studije slučaja i interaktivne vježbe koje će sudionicima pomoći da primijene naučene koncepte u scenarijima iz stvarnog svijeta.
Mehanizam protutrgovine: Off-Take
Tečaj obuke "Mehanizam protutrgovine: Off-take" osmišljen je kako bi polaznicima pružio dubinsko razumijevanje mehanizma off-take protutrgovine. Tečaj će pokriti različite vrste ugovora o preuzimanju, uključujući dugoročne, kratkoročne i spot ugovore. Također će se raspravljati o prednostima i nedostacima off-take mehanizma protutrgovine te uključenim pravnim i regulatornim razmatranjima. Sudionici će naučiti kako pregovarati i strukturirati off-take ugovore te kako upravljati rizicima povezanim s off-take ugovorima. Osim toga, tečaj će također pružiti studije slučaja i praktične primjere koji će pomoći polaznicima da primijene svoje znanje u stvarnim situacijama. Do kraja tečaja, polaznici će imati sveobuhvatno razumijevanje mehanizma off-take kontratrgovine i njegove uloge u međunarodnoj trgovini.
UVOZITE PROGRAME PRAVA
Ovaj tečaj o "Mehanizmu protutrgovine: Programi za dobivanje prava na uvoz" pružit će dubinsko razumijevanje ovog mehanizma trgovanja. Tečaj će pokriti osnove programa uvoznih prava, kako su strukturirani i kako se mogu koristiti za olakšavanje trgovine. Tečaj će također pokriti različite vrste programa uvoznih prava, kao što su programi temeljeni na kvotama i tarifama, te njihove prednosti i nedostatke. Sudionici će naučiti kako se snalaziti u propisima i zahtjevima usklađenosti povezanim s programima uvoznih prava. Tečaj će također pokriti najbolje prakse za pregovaranje i izvršenje sporazuma o uvoznim pravima i pružit će praktične primjere koji ilustriraju koncepte o kojima se raspravlja.
Kompenzacijsko financiranje trgovine
Naš tečaj obuke “Mehanizam protutrgovine: kompenzacijsko financiranje trgovine” pruža dubinsko razumijevanje kako strukturirati i izvršiti transakcije kompenzacijskog financiranja trgovine. Sudionici će naučiti kako koristiti kompenzacijske instrumente financiranja trgovine za ublažavanje rizika i osiguranje plaćanja u međunarodnoj trgovini. Tečaj pokriva teme kao što su osiguranje izvoznih kredita, protugarancije i standby akreditivi. Do kraja tečaja, polaznici će imati solidno razumijevanje o tome kako koristiti kompenzacijsko financiranje trgovine za osiguranje plaćanja u međunarodnoj trgovini te će moći strukturirati i izvršiti transakcije.
Bilateralni trgovinski protokoli
Naš tečaj obuke, “Mehanizam protutrgovine: Bilateralni trgovinski protokoli,” pružit će sudionicima sveobuhvatno razumijevanje različitih vrsta bilateralnih trgovinskih protokola i načina na koji se oni mogu koristiti za olakšavanje protutrgovine. Tečaj će pokriti teme kao što su korištenje offset sporazuma, balansiranje trgovine i protokoli za prijenos tehnologije. Sudionici će naučiti kako prepoznati i procijeniti potencijalne mogućnosti protutrgovine i razviti strategije za uspješnu implementaciju. Tečaj je namijenjen profesionalcima u međunarodnoj trgovini, izvozu i uvozu te državnim trgovačkim organizacijama. Uz kombinaciju teoretskih i praktičnih vježbi, ovaj će tečaj polaznicima pružiti čvrste temelje u mehanizmima protutrgovine i kako koristiti bilateralne trgovinske protokole u svoju korist.